Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Jak uratować ludzkie życie?

Co roku w wyniku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w Europie umiera ok. 400 tys. osób. Zdecydowana większość zdarzeń tego typu następuje poza szpitalem. Warto jednak wiedzieć, że nagłe zatrzymanie krążenia nie zawsze musi kończyć się śmiercią – szybkie i prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest bowiem w stanie znacznie zmniejszyć ryzyko zgonu oraz ochronić zdrowie osoby dotkniętej NZK.

Nagłe zatrzymanie krążenia – objawy, które mogą o nim świadczyć

Do NZK krążenia może dojść właściwie wszędzie – w domu, na ulicy, w pracy, szkole, podczas zakupów i wielu innych codziennych sytuacjach. Dotyka ono nie tylko osób starszych lub chorujących na serce, ale także ludzi młodych i w pełni zdrowych. NZK objawia się w bardzo różny sposób. Do podstawowych objawów należy przyspieszone bicie serca, nieregularny jego rytm, ból odczuwany w klatce piersiowej, nagłe osłabienie oraz utrata przytomności. Cechą charakterystyczną NZK jest jednak bardzo szybkie postępowanie objawów prowadzących do utraty świadomości, w wyniku czego chory często nie jest w stanie poinformować innych o swoim stanie ani zwrócić się po pomoc do lekarza.

NZK jest bardzo niebezpieczne dla ludzkiego życia i zdrowia. Statystycznie tylko jedną osobę na 10 dotkniętych tym schorzeniem udaje się uratować. Serce osoby chorej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia traci swoją naturalną zdolność do regularnego pompowania krwi, w wyniku czego dochodzi do stopniowego niedotlenienia całego organizmu, w tym mózgu. Aby możliwe było skuteczne udzielenie pierwszej pomocy osobie dotkniętej NZK konieczna jest przede wszystkim bardzo szybka reakcja – każda upływająca sekunda i minuta pogarszają bowiem stan chorego oraz mogą wywołać w jego organizmie nieodwracalne skutki.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Jak uratować ludzkie życie?

Ratowanie życia i zdrowia osoby z NZK – defibrylator serca

Najlepszym i aktualnie najskuteczniejszym sposobem na pomoc osobom dotkniętym NZK jest wykorzystanie defibrylatora serca. Jest to niewielkie, przenośne urządzenie, które aktualnie dostępne jest w coraz większej liczbie miejsc publicznych w naszym kraju. Charakterystyczną skrzyneczkę spotkać można m. in. w urzędach, szkołach, centrach handlowych, na przystankach autobusowych oraz w prywatnych miejscach pracy. Defibrylator serca jest w stanie przywrócić sercu osoby z NZK prawidłowy rytm jeszcze zanim na miejscu zdarzenia zjawi się karetka. Według statystyk, jego szybkie użycie pozwala podnieść o aż 70% szanse chorego na przeżycie.

Defibrylator serca został zaprojektowany w taki sposób, aby skorzystać z niego mogła każda osoba będąca świadkiem NZK. Do jego obsługi nie jest konieczne posiadanie ani specjalistycznej wiedzy medycznej, ani ukończenie kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Urządzenie jest bowiem w pełni zautomatyzowane i krok po kroku przeprowadza ratownika przez cały proces defibrylacji udzielając mu czytelnych i prostych w odbiorze komunikatów. Co jednak najważniejsze, to defibrylator serca, a nie używająca go osoba podejmuje decyzję o podaniu choremu impulsu elektrycznego – jego użycie jest więc w pełni bezpieczne dla osoby poszkodowanej oraz pozwala skutecznie chronić ludzkie życie i zdrowie. Więcej informacji o defibrylatorach znaleźć można na stronie: https://projektaed.pl/defibrylatory-aed/.