6 zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie

Symulacja komputerowa ludzkiej inteligencji behawioralnej brzmiała kiedyś jak science fiction. Obecnie AI wkroczyła do naszego życia w postaci wyszukiwarek internetowych, mediów społecznościowych, aplikacji do mapowania i rozpoznawania twarzy na smartfonie. Stopniowo staje się również integralną częścią opieki zdrowotnej.

AI w obrazowaniu medycznym

Diagnozę obrazowania medycznego można poprawić wykładniczo za pomocą sztucznej inteligencji. AI ułatwia personalizację zabiegów. Pozwala łatwo przesyłać wyniki. Dzięki niej lekarze mogą również skutecznie identyfikować zaburzenia sercowo-naczyniowe, złamania i urazy.

Stwardnienie zanikowe boczne

Wskaźniki przeżycia u pacjentów z postępującą chorobą nerwowo-mięśniową różnią się drastycznie. Przewidywanie szans na przeżycie na podstawie cech klinicznych jest bardzo trudne. Sztuczna inteligencja może tutaj zdecydowanie pomóc.

6 zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie

Zarządzanie dokumentacją medyczną i innymi danymi

Pierwszym krokiem w opiece zdrowotnej jest gromadzenie i analizowanie danych (takich jak dokumentacja medyczna). Zarządzanie danymi jest jednym z kluczowych obszarów dla AI i automatyzacji cyfrowej. Dlatego sztuczna inteligencja w medycynie ułatwia zbieranie, przechwytywanie i śledzenie informacji. Zapewnia szybszy i łatwiejszy dostęp.

Konsultacje medyczne

Niektóre aplikacje używają już sztucznej inteligencji do konsultacji lekarskich. Oferują potrzebne informacje i wsparcie. Proponują spersonalizowaną opiekę zdrowotną i spotkania online z lekarzami. Użytkownicy zgłaszają swoje objawy. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zadają dodatkowe porady. Udzielają porad medycznych, biorąc pod uwagę okoliczności i objawy. 

Spersonalizowane leczenie/modyfikacja behawioralna

Medycyna spersonalizowana oparta na indywidualnych danych zdrowotnych w połączeniu z analizami predykcyjnymi jest również gorącym obszarem badań. Wiąże się ściśle z lepszą diagnozą. 

Najprawdopodobniej w ciągu następnej dekady wzrośnie rola mikroczujników, urządzeń i aplikacji mobilnych. Oferują bardziej zaawansowane możliwości pomiarów parametrów życiowych i zdalnego monitorowania. Ułatwią badania i rozwój. Poprawiają też skuteczność leczenia. Modyfikacja behawioralna jest również niezbędnym trybem w medycynie prewencyjnej.

Opracowywanie i produkcja leków

Uczenie maszynowe we wczesnym etapie opracowywania leków ma różne zastosowania. Można je wykorzystać od wstępnych badań przesiewowych związków lekarstw po przewidywane wskaźniki sukcesu oparte na czynnikach biologicznych. Obejmuje to sekwencjonowanie nowej generacji.

Medycyna precyzyjna, polegająca na identyfikacji mechanizmów chorób “wieloczynnikowych”, a tym samym alternatywnych ścieżek terapii, wydaje się tu być granicą. Wiele z tych badań ogranicza się do rozpoznawania wzorców w danych bez przewidywania.

6 zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie

Wirtualne pielęgniarki

Zdolność pacjenta do kontrolowania swojego otoczenia ma pozytywny wpływ na leczenie. Wirtualne pielęgniarki zapewniłyby mu komfort 24/7. Korzystając z popularnego urządzenia i aplikacji wirtualnego asystenta, pacjent mógłby zarządzać oświetleniem, regulacją łóżka i innymi warunkami.